نماینده کرمان شائبه تاثیرپذیری جدی شرکت ملی صنایع مس از محل تحریم های جدید را رد کرد. محمد رضا پورابراهیمی در گفت و گو با خبرنگاران با بیان این که هر تحریمی به طور طبیعی محدودیت هایی را به ویژه برای شرکت های صادراتی ایجاد می کند ، تصریح کرد : شرکت مس تجربه یک دوره از تحریم های شدید را پشت سرگذاشته است اما در دوره جدید برنامه ریزی هایی انجام شده که فروش صادراتی شرکت با لطمه مواجه نشود.در واقع مدیریت شرکت برنامه ریزی کرده که در زمان تشدید تحریم ها بتواند از طریق مبادی صادراتی ، محصول صادراتی را به اندازه کافی به بازارهای هدف صادرنماید.

بورس۲۴ : نماینده کرمان شائبه تاثیرپذیری جدی شرکت ملی صنایع مس از محل تحریم های جدید را رد کرد.

محمد رضا پورابراهیمی در گفت و گو با خبرنگاران با بیان این که هر تحریمی به طور طبیعی محدودیت هایی را به ویژه برای شرکت های صادراتی ایجاد می کند ، تصریح کرد : شرکت مس تجربه یک دوره از تحریم های شدید را پشت سرگذاشته است اما در دوره جدید برنامه ریزی هایی انجام شده که فروش صادراتی شرکت با لطمه مواجه نشود.در واقع مدیریت شرکت برنامه ریزی کرده که در زمان تشدید تحریم ها بتواند از طریق مبادی صادراتی ، محصول صادراتی را به اندازه کافی به بازارهای هدف صادرنماید.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در برابر این سوال که به عنوان نماینده کرمان آخرین وضعیت شرکت ملی صنایع مس را چگونه ارزیابی می کنید ، گفت : خوشبختانه مس در موقعیت خوبی به لحاظ تولید و فروش قرار دارد و تنها دغدغه موجود آن تحریم ها می تواند باشد که شرکت را شاید با محدودیت هایی مواجه کند ، لکن این محدودیت ها جدی نیست و اطلاع دارم که این شرکت در حال تطبیق خود با شرایط جدید است و می توان این اطمینان را داد که نگرانی جدی وجود ندارد.

پورابراهیمی در برابر این سوال که چه ارزیابی از آزاد شدن سقف رقابت معاملات مس در بازار رسمی کالا دارد ؟ گفت : در چند هفته گذشته با برداشته شدن سقف رقابت معاملات مس شاهد کاهش تقاضای کاذب ، واقعی تر شدن قیمت ها و متعادل شدن بازار معاملات این محصول بودیم ، در حالی که پیش از این بازار معاملات مس مختل بود و حتی گزارش هایی به ما رسیده بود که برخی شرکت های فعال در این صنعت مجبور بودند تا محصولات مس خود را به قیمت کیلویی بالای 50 هزار تومان آن هم به طور غیر رسمی بفروشند ، تا شرایط خود را با بازار واقعی تطبیق دهند ، اما در شرایط کنونی بازار مس متعادل شد و اطلاع داریم که فعالیت های واسطه ها در این بازار کمرنگ شده و معاملات مس شفاف تر از گذشته دنبال می شود.

منبع : تسنیم