به گزارش بورس ٢۴، در بازار امروزحقوقی ها معاملات خوب و پرحجمی را البته عمدتا در نقش فروشنده در پیش گرفتند. امروز سایپا فروش خوب ١۵ میلیون سهمی را در نماد رایان سایپا رقم زد فروش هایی که در صورت تداوم می تواند سود خوبی برای سایپا به ارمغان بیاورد.

به گزارش بورس۲۴ ، در بازار امروزحقوقی ها معاملات خوب و پرحجمی را البته عمدتا در نقش فروشنده در پیش گرفتند.

امروز سایپا فروش خوب 15 میلیون سهمی را در نماد رایان سایپا رقم زد فروش هایی که در صورت تداوم می تواند سود خوبی برای سایپا به ارمغان بیاورد.

نام سهم

خرید

فروش

باما

عمران تابران 920 هزار سهم

----

بانک ملت

مالی مهر آیندگان252.6 میلیون سهم

صندوق بازارگردانی ملت50 میلیون سهم

بانک پارسیان

نگار نصر219 هزار سهم

گروه مالی بانک پارسیان361هزار سهم

----

های وب

سهامدار حقیقی50 هزار سهم

بازارگردان5.6 میلیون سهم

بانک دی

بازارگردانی گروه دی2.6 میلیون سهم

----

قطعات اتومبیل

----

سرمایه گذاری سمند2 میلیون سهم

ملی مس

اتیه اندیشان مس500هزار سهم

صندوق بازنشستگی ملی مس753 هزار سهم

----

کاغذ پارس

----

بیمه مرکزی 1میلیون سهم

پست بانک

بیمه دی 539 هزار سهم

صندوق بازارگردانی 95 هزار سهم

----

بانک صادرات

گروه مالی سپهر صادرات10.7 میلیون سهم

----

فنر زر

----

سرمایه گذاری تدبیر2 میلیون سهم

قند ثابت

----

توسعه بازار کیمیا9.1 میلیون سهم

تندیس زاگرس150 هزار سهم

لبنیات پاک

----

زرین شهر3.7 میلیون سهم

تامین اتیه مسکن2 میلیون سهم

ماشین سازی اراک

----

سرمایه گذاری فرهنگیان50 میلیون سهم

مهر کام پارس

----

سرمایه گذاری سمند4 میلیون سهم

نسوز پارس

----

بانک قوامین150 هزار سهم

پارس الکتریک

----

تامین اجتماعی9 میلیون سهم

تاپیکو

----

سرمایه گذاری تامین اجتماعی26.2 میلیون سهم

معادن روی

----

مدبران اقتصاد443 هزار سهم

رایان سایپا

----

سایپا15 میلیون سهم

سیمان فارس و خوزستان

----

سیمان تامین 3 میلیون سهم

شیمیایی ایران

----

سرمایه گذاری صنعت و معدن12 میلیون سهم

ایران ترانسفو

----

آداک3.7 میلیون سهم