درباره رابطه قیمت مسکن و دلار کارشناسان معتقدند: افزایش قیمت ارز به دلیل تاثیر روانی آن و همچنین تاثیر آن بر قیمت مصالح ساختمانی و هزینه ساخت، باعث افزایش قیمت مسکن می شود اما الزاماً میزان رشد قیمت مسکن به اندازه میزان رشد قیمت دلار نخواهد بود.

بورس۲۴ : صحبت از قیمت های نسبی در بازارهای مختلف طی ماه های اخیر بخصوص در بازار مسکن سبب شده عده ای دچار این سوء برداشت شوند که هر میزان رشد قیمت دلار بزودی و عیناً در بازار مسکن منعکس و تکرار خواهد شد.

اما کارشناسان اقتصادی نظر دیگری دارند.

در فاصله ابتدای دولت حسن روحانی تا یک ماه گذشته قیمت دلار در بازار مبادلات ارزی تهران بیش از 3 برابر شد. قیمت مسکن اما در این فاصله –تابستان 92 تا نیمه تابستان 97- حدوداً 2 برابر شده است.

در این مقطع آیا باید انتظار داشت قیمت مسکن تا سه برابر شدن، افزایش پیدا کند؟

درباره رابطه قیمت مسکن و دلار کارشناسان معتقدند: افزایش قیمت ارز به دلیل تاثیر روانی آن و همچنین تاثیر آن بر قیمت مصالح ساختمانی و هزینه ساخت، باعث افزایش قیمت مسکن می شود اما الزاماً میزان رشد قیمت مسکن به اندازه میزان رشد قیمت دلار نخواهد بود.

کارشناسان اقتصادی در بازار مسکن برای تخمین ظرفیت باقی مانده برای رشد قیمت، از نسبت P به R استفاده می کنند. همچنین در بازار مسکن کشش قیمتی سمت تقاضا بسیار بسیار بالاتر از بازاری همچون بازار دلار است به این معنی که حساسیت منفی خریداران مسکن به تورم به قدری زیاد است که صعود قیمت به سطح بالا، باعث رکود معاملات خرید متاثر از واکنش خریداران می شود. در حال حاضر نسبت قیمت به اجاره مسکن در بالاترین سطح قرار دارد و بنابراین افزایش بیشتر سطح قیمت مسکن قابل تصور نیست مگر آنکه، دلار باز هم جهش کند. در نتیجه، با تثبیت قیمت دلار، باید انتظار تثبیت قیمت مسکن را هم داشت.

میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران از 3 میلیون و 700 هزار تومان در ابتدای تابستان سال 92 به 7 میلیون و 400 هزار تومان در مرداد امسال رسیده است.