شما رأی داده‌ اید، رئیس جمهور و مجلس انتخاب کرده اید فعلا هم وضع همین است، که هست! سید حسن قاضی‌ زاده هاشمی، گفت: فعلأ مدیریت همین است. شما مردم رأی داده‌ اید، رئیس جمهور و مجلس انتخاب کردید و آنان نیز وزیر و مدیر انتخاب کردند، پس بی خود اعصاب، روح و روان همدیگر را آزار ندهیم...

بورس۲۴ : وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: فعلأ مدیریت همین است، شما مردم رأی داده‌ اید، رئیس جمهور و مجلس انتخاب کردید و آنان نیز وزیر و مدیر انتخاب کردند، پس بی خود اعصاب، روح و روان همدیگر را آزار ندهیم. 

سید حسن قاضی‌ زاده هاشمی پیش از ظهر امروز در سخنانی گفت: دولت، نه از باب غفلت بلکه از باب واقعیت مشکلات و تنگناهای خاص و زیادی دارد، فعلأ مدیریت همین و وضعیت همین است، شما مردم رأی داده‌ اید، رئیس جمهور و مجلس انتخاب کردید و آنان نیز وزیر و مدیر انتخاب کردند، پس بی خود اعصاب، روح و روان همدیگر را آزار ندهیم، فعلأ همین هستیم و باید درست مدیریت کنیم.

منبع: فارس