دو هفته! نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پایان جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس به مدت دو هفته به تعطیلات تابستانی رفتند...

بورس۲۴ : نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پایان جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس به مدت دو هفته به تعطیلات تابستانی رفتند.

علی مطهری نایب رییس دوم مجلس پیش از به صدا در آوردن زنگ پایان جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس گفت : مجلس دو هفته تعطیل خواهد بود و جلسه علنی بعدی مجلس یکشنبه یکم مهر ماه برگزار می شود. 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی این مدت در هفته نخست به سرکشی حوزه های انتخابیه و در هفته دوم نیز به تعطیلات تابستانی می روند.

منبع: ایرنا