به گزارش بورس ٢۴، در بازار امروز شاهد فعال شدن برخی حقوقی ها بودیم که مدت ها فعالیت چندانی در بازار از آن ها شاهد نبودیم. مدبران اقتصاد که فروش های سنگینی در بانک ملت رقم زد حالا با دست پر از پترول حمایت می کند به طوری که امروز ٩ میلیون از سهام پترول را از بازار جمع آوری کرد. پس از مدت ها برای اولین بار سهامداران بالای ١ درصد صدرا امروز عرضه کننده سهام شرکت بودند به طوری که دو شرکت پتروگوهر فراساحل کیش و پتروپایدار ایرانیان امروز عرضه های قابل توجهی در صدرا داشتند.