بورس ٢۴ : بنویسید ١۵ درصد ، بخوانید ٢٠ درصد ! این روزها بانک ها با توجه به مشکلات عدیده ای که دارند به منظور جذب نقدینگی بیشتر و حفظ سهم از بازار خود از سپرده گیری ، بی توجه به مقررات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی سود سپرده ها را افزایش داده اند تا بتوانند در شرایط حال حاضر از خروج نقدینگی از بانک ها و حفظ سپرده ها جلوگیری کنند. تغییرات نه چندان چراغ خاموش نرخ سود سپرده در بانک ها در شرایطی است که صورت های مالی عمده بانک های بورسی گواه تحقق سود های بسیار کم و عمدتا زیان است. در واقع دستورالعمل ها و ابلاغیه های شبانه و ناگهانی باز هم نتیجه ای نداشت و این بار در بازار نابسامان این روز ها بانک ها بدون توجه به نرخ مصوب سود سپرده های بانکی اقدام به بالا بردن نرخ ها کرده اند ، بانک هایی که نه تنها سود ده نیستند بلکه زیان های عملیاتی و حتی زیان های انباشته قابل توجهی در حساب های خود دارند ، مجددا به دوران قبل خود بازگشته اند و اقدام به سوددهی با نرخ های بالا می کنند. خبرنگار بورس ٢۴ در تماس های مکرر با شعب برخی بانک های مختلف آخرین نرخ سود سپرده های بانکی را مورد پرسش قرار داده است. البته شعب برخی بانک ها مانند دی،پاسارگاد و سامان اعلام نرخ ها را منوط به مراجعه حضوری عنوان می کردند و در مجموع به جز چند بانک ، بیشتر بانک ها برای سپرده های بالای ١٠٠ میلیون تومان نرخ هایی بین ٢٠ تا ٢٢ درصد را پیشنهاد می دهند و برخی دیگر پیشنهاد اوراق گواهی و صندوق های خود را دادند، قاعدتا با افزایش رقم سپرده ، احتمال جذاب تر شدن نرخ سود سپرده ها هم بیشتر خواهد شد این در شرایطی است که سایت عمده بانک ها نرخ سود سپرده یکساله را ١۵ درصد اعلام کرده اند و هنوز مصوبه ای مبنی بر تغییر نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است! آخرین نرخ سود سپرده در شبکه بانکی را در این جدول دنبال کنید...

بورس۲۴ : بنویسید 15 درصد ، بخوانید 20 درصد ! این روزها بانک ها با توجه به مشکلات عدیده ای که دارند به منظور جذب نقدینگی بیشتر و حفظ سهم از بازار خود از سپرده گیری ، بی توجه به مقررات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی سود سپرده ها را افزایش داده اند تا بتوانند در شرایط حال حاضر از خروج نقدینگی از بانک ها و حفظ سپرده ها جلوگیری کنند.

تغییرات نه چندان چراغ خاموش نرخ سود سپرده در بانک ها در شرایطی است که صورت های مالی عمده بانک های بورسی گواه تحقق سود های بسیار کم و عمدتا زیان است.

در واقع دستورالعمل ها و ابلاغیه های شبانه و ناگهانی باز هم نتیجه ای نداشت و این بار در بازار نابسامان این روز ها بانک ها بدون توجه به نرخ مصوب سود سپرده های بانکی اقدام به بالا بردن نرخ ها کرده اند ، بانک هایی که نه تنها سود ده نیستند بلکه زیان های عملیاتی و حتی زیان های انباشته قابل توجهی در حساب های خود دارند ، مجددا به دوران قبل خود بازگشته اند و اقدام به سوددهی با نرخ های بالا می کنند.

خبرنگار بورس۲۴ در تماس های مکرر با شعب برخی بانک های مختلف آخرین نرخ سود سپرده های بانکی را مورد پرسش قرار داده است. البته شعب برخی بانک ها مانند دی،پاسارگاد و سامان اعلام نرخ ها را منوط به مراجعه حضوری عنوان می کردند و در مجموع به جز چند بانک ، بیشتر بانک ها برای سپرده های بالای 100 میلیون تومان نرخ هایی بین 20 تا 22 درصد را پیشنهاد می دهند و برخی دیگر پیشنهاد اوراق گواهی و صندوق های خود را دادند، قاعدتا با افزایش رقم سپرده ، احتمال جذاب تر شدن نرخ سود سپرده ها هم بیشتر خواهد شد این در شرایطی است که سایت عمده بانک ها نرخ سود سپرده یکساله را 15 درصد اعلام کرده اند و هنوز مصوبه ای مبنی بر تغییر نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است!

آخرین نرخ سود سپرده در شبکه بانکی

 

بلند مدت

(درصد)

کوتاه مدت

(درصد)

روز شمار

(درصد)

اوراق گواهی سپرده

(درصد)

صندوق

(درصد)

بانک پارسیان

21

18

     

بانک صادرات

15

10

 

16

 

بانک ملت

15

10

 

18

 

بانک سامان

15

10

 

18-20

18

بانک شهر

20

10

20

   

بانک قوامین

20

10

     

بانک تجارت

20

10

18

   

بانک انصار

15

10

   

18

بانک کشاورزی

15

10

   

19

بانک ملی

15

10

     

بانک پارسارگاد

مراجعه حضوری

10

18

   

بانک آ ینده

20-22

10

21

   

بانک سرمایه

15

10

     

بانک دی

مراجعه حضوری

10

     

بانک مسکن

16

10