سلام بر حسین شهید

افزایش سرمایه هم نیاز ماست سال ٩٧ برایمان سال تلاش برای اجرایی شدن این مهم است مدیر عامل پست بانک، در سخنانی در مجمع این بانک گفت: با توجه به پتانسیل هایی که پست بانک دارد و وظایفی که به دوش می کشد، افزایش سرمایه برای این بانک یک الزام است و این موضوع هر ساله در بودجه سنواتی بانک بوده و در سال ۹۷ تلاش می کنیم، تا افزایش سرمایه را اجرایی کنیم. وی ادامه داد: برنامه ما افزایش سرمایه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی پست بانک است و...