به گزارش بورس ٢۴، امروز حقوقی هابا جابه جایی های بسیار مهمی همراه شدند. تحرکاتی قبل از بازگشایی در نماد های وب شاهد هستیم به طوری که امروز ١٠ درصد از سهام سهامدار عمده به کد بازارگردان این شرکت انتقال یافت. اما امروز در برخی سهام شاخص ساز شاهد عرضه های بسیار سنگینی بودیم در تاپیکو تامین اجتماعی ۵۵ میلیون سهم را عرضه کرد همچنین در سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی بانک رفاه اقدام به فروش ٣٠ میلیون سهم نمود.