مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده گروه خودروسازی ایران خودرو صبح امروز در تهران برگزار شد. در این جلسه که با حضور ٨٨ درصد سهامداران و ١٢٧ سهامدار حقیقی و حقوقی برگزار شد اعضای حقوقی هیات مدیره غول خودروسازی انتخاب و معرفی شدند.

بورس۲۴ : مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده گروه خودروسازی ایران خودرو صبح امروز در تهران برگزار شد.
در این جلسه که با حضور 88 درصد سهامداران و 127 سهامدار حقیقی و حقوقی برگزار شد اعضای حقوقی هیات مدیره غول خودروسازی انتخاب و معرفی شدند.
گزارش خبرنگار ما حاکی از آن است در این جلسه سازمان مدیریت صنعتی با 17.9 درصد سهم یک کرسی هیات مدیره ایران خودرو را تصاحب کرد.شرکت های تجارت حامی ایرانیان ، تعاونی کارکنان سازمان گسترش و سرمایه گذاری سلیم هم با مالکیت حدود 18 درصدی هر یک ، یک کرسی از هیات مدیره ایران خودرو را از آن خود کردند و در نهایت پویا نمایان رستا وابسته به بخش خصوصی نیز با 28.3 درصد سهم صاحب یک کرسی شد.