وحید عباسیون مدیر سرمایه گذاری شرکت نور دنا که به عنوان بازوی اقتصادی شرکت همراه اول شناخته شده است در گفت و گو با خبرنگار بورس ٢۴ در خصوص علل توجه و اقبال بازار به سهام همراه اول و مخابرات ابراز داشت: به طور کلی دو دلیل عمده را می توان برای توجه بازار به سهام اخابر و همراه اعلام کرد...