هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس امروز به طور گسترده ای در بازار ثانویه به توزیع ارز اقدام کرد. روابط عمومی هلدینگ خلیج فارس اعلام کرده امروز این هلدینگ ۲۱۸ میلیون درهم امارات،۲۳ میلیون یورو و ۳ میلیون دلار از ارزهای صادراتی شرکت های زیرمجموعه خود را در بازا ثانویه ارز توزیع کرده است. دلار ٧٩٠٠ تومان!!

بورس۲۴ : هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس امروز به طور گسترده ای در بازار ثانویه به توزیع ارز اقدام کرد.

روابط عمومی هلدینگ خلیج فارس اعلام کرده امروز این هلدینگ ۲۱۸ میلیون درهم،۲۳ میلیون یورو و ۳ میلیون دلار از ارزهای صادراتی شرکت های زیرمجموعه خود را در بازا ثانویه ارز توزیع کرده است.

در این عرضه های گسترده نرخ عرضه هر دلار در این بازار ٧٩٠٠٠ ریال، هر درهم ٢١٥٢٥ ریال و هر یورو ٩١٧٠٠ ریال رقم خورده است.

مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس پس از این عرضه گسترده در روز پنج شنبه گفت: در روزهای آینده نیز عرضه انواع ارز در بازار ثانویه ادامه خواهد داشت.