به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، متعهد پذیره نویسی افزایش سرمایه سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا اعلام داشت پس از اتمام دوره پذیره نویسی اقدام به خرید حق تقدم های استفاده نشده را خواهد نمود.