به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در خصوص واگذاری نرم افزار تاپ به شرکت تابان آتی پرداز شفاف سازی نمود.