امروز روز پرترافیک مجامع بود به طوری که از صبح با مجمع مخابرات ایران شروع و به ترتیب با مجامع ، لعابیران، نیرومحرکه، بیمه تجارت نو، صنعتی و کشاورزی شیرین ایران ، ایرانول، چادر ملو و دارو سازی اسوه به پایان رسید...

بورس۲۴ : امروز روز پرترافیک مجامع بود به طوری که از صبح با مجمع مخابرات ایران شروع و به ترتیب با مجامع ، لعابیران، نیرومحرکه، بیمه تجارت نو، صنعتی و کشاورزی شیرین ایران ، ایرانول، چادر ملو و دارو سازی اسوه به پایان رسید.

مجمع نیرو محرکه

مجمع امروز نیرو محرکه با حضور 81درصد سهامدارن تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار بورس۲۴ ، شرکت نیرومحرکه 5ریال سود به ازای هر سهم عاید سهامداران خود کرد.

هیات رییسه:

علی محمد مظفری به‌عنوان رئیس مجمع

جواد موحد نژاد به‌عنوان ناظرمجمع

عبدالعلی صالحی به‌عنوان ناظرمجمع

مرتضی یغمائیان به‌عنوان منشی مجمع

در این جلسه حسن کاظم اوینی، مدیر عامل شرکت نیرو محرکه در خصوص وضعیت شرکت گفت : شرکت صنعتی نیرومحرکه با متمرکز بر تولید انواع گیربکس و قطعات قوای محرکه خودرو و با استفاده از دانش فنی، فناوری وظرفیت سازی ھای رقابتی برای طراحی، ساخت و مونتاژ محصولات، به دنبال ایفای نقش مؤثر در زنجیره تأمین صنعت خودروسازی کشور و خلق ارزش پایدار برای سھامداران و سایر ذینفعان است.

وی گفت: شرکت نیرومحرکه در افق ١۴٠٠ شرکتی است با رھبری بازار صنعت گیربکس خودروھای سواری در ایران با فروش حداقل 10هزار میلیارد ریال گیربکس که باید به این هدف خود برسد.

کاظم اوینی در مورد استراتژی های شرکت در حوزه تامین، تدارکات و بازرگانی گفت: خرید ابزار و تجھیزات برای تولید روزانه ٢١٠٠ست انواع گیربکس،بھینه سازی روش ھای اجرایی خرید و کوتاه شدن زمان خرید خارجی، خرید اقلام و تجھیزات پروژه گیربکس رنوL٩٠ ، راه اندازی سیستم جدید تدارکات خارجی، نوسازی ناوگان ماشین آلات از استراتژی های این شرکت است.

مجمع لعابیران

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت لعابیران (شلعاب) امروز در محل مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش با حضور اکثریت سهامداران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار بورس۲۴ ، مجمع شرکت لعابیران،2 تومان سود به ازای هر سهم تقسیم کرد.

حمیدرضا نعمتی شیخ احمد لو٬ مدیرعامل شرکت لعابیران در ابتدای این مجمع به ارائه گزارش عملکرد این شرکت در سال مالی ۹۶ پرداخت و گفت: آنچه در بودجه سال ۹۶ پیش بینی شده بود٬ محقق شد. در وضعیت سخت اقتصادی تلاش خود را کردیم و در رقابت صنعت کاشی و سرامیک و مازاد عرضه٬ بازار خود را با افزایش کیفیت و کاهش قیمت و صادرات حفظ کردیم. کاهش سفارش های خرید در صنعت ساختمان مشهود بود؛ چک های برگشتی مشتریان زیاد و دریافت مطالبات دشوار بود اما وصول مطالبات با جدیت دنبال شد و همه مطالبات سال ۹۶ دریافت شد.

به گفته وی، سیاست های مرتبط با اقتصاد مقاومتی شرکت که تاکنون دنبال شده عبارتند از انجام صادرات محصول به کشور ترکیه٬ ترغیب تولیدکنندگان کاشی و سرامیک به مصرف لعاب داخلی٬ افزایش سطح بهره وری نیروی انسانی و خرید قطعات از بازار داخلی به جای واردات آن. لعابیران برای نخستین بار موفق به تامین ماشین آلاتی شده است که پیش از این آنها را از خارج کشور وارد می کرد. استراتژی های کلان این شرکت رسوخ در بازار فعلی٬ نوآوری و تنوع٬ ورود به بازارهای جهانی و توسعه مشارکت با صاحبان دانش و فناوری است.

نعمتی در رابطه با وضعیت نقدشوندگی و کیفیت افشای اطلاعات شرکت لعابیران نیز گفت: قبل از سال ۹۶ رتبه شفافیت شرکت ۲۱۳ بود. در سال ۹۶ لعابیران موفق به صعود به رتبه ۳۸ در حوزه شفافیت اطلاعات شد.

مدیر عامل شرکت گفت: شرکت طبق برنامه باید سرمایه خود را به ۲۰ میلیارد تومان برساند. افزایش سرمایه از رقم ۱۰ میلیارد تومان به ۱۶ میلیارد تومان انجام شد و شرکت افزایش سرمایه از ۱۶ میلیارد تومان به ۲۰ میلیارد تومان را در دستور کار دارد که امور مربوط به آن تا ۱۰ روز آینده انجام می شود.

مدیرعامل شرکت لعابیران در مجمع امروز گفت: که برای سال ۹۷ حدود دو میلیارد تومان سود پیش بینی می شود و شرکت تلاش خود را برای تحقق آن خواهد کرد.

مجمع "قشرین" ...

مجمع شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان با حضور اکثریت سهامدران تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار بورس۲۴ ،مجمع این شرکت به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره تشکیل شد و اعضای حقوقی خود را شناخت.

هیات رئیسه مجمع:

رئیس مجمع امیر حسین اسمائیل پور

ناظر اول آقای فتحعلی

ناظر دوم آقای فرخی

اعضای حقوقی شرکت به شرح زیر انتخاب شدند.

سرمایه گذاری ملی، مدیریت سرمایه گذاری ملی، فیبر ایران، پایدار گستران سبزینه هامون ، صندوق پژوهش و فناوری ایده آل صنعت امروز، شرکت مهندسی عمران سامان عصر و مهر مهاجر ایرانیان از جمله 7عضو حقوقی این شرکت هستند.

با این انتخاب، بخش خصوصی توانست این شرکت را قبضه مدیریتی کند.