من هم رفتم، که رفتم! بانک اتریشی "اوبر" اعلام کرده، به دلیل تهدید تحریم های آمریکا، از ایران خارج می شود و به فعالیت هایش در ارتباط با ایران پایان می دهد...

بورس۲۴ : "اوبر بانک" اتریش از ایران خارج می شود. این خبری بود، که دقایقی پیش روی کانال خبرگزاری های رسمی رفت.

به گزارش رویترز بر این اساس بانک اتریشی "اوبر" اعلام کرده، به دلیل تهدید تحریم های آمریکا، از ایران خارج می شود و به فعالیت هایش در ارتباط با ایران پایان می دهد.

منبع: کانال پارسینه