سیف در گفت و گویی درباره وضعیت محاسبه نرخ سود بانکی گفت: دستورالعمل بانک مرکزی، در خصوص محاسبه نرخ سود وام کاملا شفاف بوده است و بانک ها ملزم به اجرای آن هستند. به گفته او محاسبه و اخذ سود مرکب توسط بانک ها ممنوع است و...

بورس۲۴ : سیف در گفت و گویی درباره وضعیت محاسبه نرخ سود بانکی گفت: دستورالعمل بانک مرکزی، در خصوص محاسبه نرخ سود وام کاملا شفاف بوده است و بانک ها ملزم به اجرای آن هستند. 

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: محاسبه و اخذ سود مرکب توسط بانک ها ممنوع است و بر اساس مکانیزم تعریف شده باید مولفه های نرخ سود و مدت در تسویه وام های بانکی ملاک باشند.

منبع: خانه ملت