مدیر عامل: آب خلیج فارس تا پایان سال به گل گهر خواهد رسید؛ پس از آن به چادر ملو پرده برداری نوریان از برنامه های پیش رو به گزارش خبرنگار بورس ٢۴، مجمع عادی به طور سالانه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، عصر امروز با حضور ٩٠ درصدی سهامداران تشکیل جلسه داد و...