به گزارش کدال نگر بورس٢۴،های وب خبر از فسخ قرارداد با ودافن به دلیل خروج آمریکا از برجام را داد.