آن‌ ها را بابت تلاش برای انجام این کار تحسین می‌ کنم وندی شرمن، سرپرست تیم مذاکره ‌کننده آمریکا در مذاکرات هسته ‌ای ایران و گروه ۱+۵ در مصاحبه ‌ای حفظ برجام با اروپا را امری دشوار دانسته است و...

بورس۲۴ : وندی شرمن، سرپرست تیم مذاکره ‌کننده آمریکا در مذاکرات هسته ‌ای ایران و گروه ۱+۵ در مصاحبه ‌ای حفظ برجام با اروپا را امری دشوار دانسته است.

او گفته: فکر می‌ کنم انجام این کار بسیار دشوار خواهد بود. من آن‌ ها را بابت تلاش برای انجام آن تحسین می‌ کنم، چون معتقدم که این توافق در راستای منافع امنیت ملی ما است.»

منبع: تسنیم