به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت فولاد خوزستان در ٢ ماهه نخست سال مالی ١٣٩٧ از فروش محصولات خود ١٣٧٠ میلیارد تومان درآمد کسب نمود. هم چنین در اردیبهشت ماه ٩۵۵ میلیارد تومان فروش محصول داشت. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در سال ٩٧ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴٩ درصد رشد داشته است.