به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی در اردیبهشت ماه معاملات چندانی انجام نداد.