نماینده مدیر عامل: ١٧ هزار میلیارد تومان، سرمایه گذاری در دست اجراست هیچ مشکلی در اجرای پروژه ها برایمان وجود ندارد اصلاح ساختار مالی شرکت و زیر مجموعه از طریق افزایش سرمایه در دستور کار است از سهام خود حمایت خواهیم کرد برای مدیریت دارایی های راکد شرکت برنامه هایی داریم به گزارش خبرنگار بورس ٢۴، مجمع عادی به طور سالانه شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید، عصر امروز با حضور گسترده سهامداران حقیقی و حقوقی تشکیل شد و بیش از ٩٠ درصد از صاحبان سهام در این مجمع حضور داشتند، که...