شاخص کل بورس تهران با گذشت ٢ ماه از سال عقبگرد١.١ درصدی را به ثبت رسانده تا یک شروع منفی را در سال ٩٧ از خود به نمایش بگذارد.اما در همین روزهای نه چندان دلچسب سهامداران برخی سهم ها سودهای دورقمی به خانه بردند...!!!

بورس۲۴ : شاخص کل بورس تهران با گذشت 2 ماه از سال عقبگرد1.1 درصدی را به ثبت رسانده تا یک شروع منفی را در سال 97 از خود به نمایش بگذارد.

بررسی بورس۲۴ نشان می دهد :شاخص صنعت سایر معادن با گذشت 2 ماه از سال با بازدهی دو رقمی و سنگین بالای 23 درصدی و با حضور تک سهم تامین ماسه ریخته گری به عنوان پربازده ترین صنعت بورس در دوماه سپری شده از سال شناخته شده است.

گروه کاشی و سرامیک هم با آرامش توانست بازدهی بالای 20 درصدی داشته و دومین صنعت پربازده این 62 روز طی شده از سال باشد.در نهایت شیرینی قندی ها هم سبب شد تا این گروه با بازدهی بیش از 12 درصدی در رتبه سومین صنعت پربازده بورس بهاری 97 قرار گیرد.

جستجو در میان صنایع زیان ده بورس هم نشان می دهد ، بیشترین زیان این 62 روز نصیب سهامداران پارس الکتریک شده و شاخص وسائل ارتباطی با حضور این تک سهم با افت شدید 21 درصدی مواجه شده است.

شاخص صنعت زراعت نیز با تک سهم مگسال با 11 درصد عقب نشینی در کنار شاخص انتشار و چاپ که سهم افست فقط در آن حضور دارد با 10 درصد افت دیگر صنایع زیان ده دو ماه سپری شده از سال 97 بوده اند.

جدول زیر سود و زیان سهامداران 39 صنعت بورسی را در روزهای سپری شده از سال جاری نشان می دهد:

 

شرح شاخص

مقدار شاخص در 28 اسفند96

مقدار شاخص در31اردیبهشت ماه 97

بازدهی شاخص ها و بازار در دوماه سپری شده از سال 97

(درصد)

بازدهی شاخص ها و بازار در فروردین 97

(درصد)

محصولات فلزی

21860

21341

0

2.5

مواد دارویی

8251

8150

1.2

2.7

انبوه سازی

629

660

4.9

3.8

رایانه

13000

13913

7

2.8

ماشین آلات

16831

16677

1

5.8

فرآورده های نفتی

345757

366483

6

1

کانی فلزی

20659

21449

3.8

3.8

کانی غیر فلزی

2123

2178

2.6

4.7

غذایی به جز قند

3343

3452

3.3

0

ذغال سنگ

1620

1527

5.7

8

خودرو

16374

15107

7.7

9.3

قند و شکر

9034

10146

12.3

11

حمل و نقل

3717

3485

6.2

1

وسایل ارتباطی

1729

1366

21

16.2

سایر مالی

2265

2175

4

6.4

انتشار و چاپ

215633

192861

10.6

11

محصولات کاغذی

10600

10037

5.3

9.5

فلزات اساسی

58688

60150

2.5

0

شیمیایی

6212

5824

6.2

1.2

دستگاه های برقی

472129

442820

6.2

1

سرمایه گذاری ها

2012

1899

5.6

3.3

زراعت

5629

4980

11.5

11.2

لاستیک

17913

16368

8.6

9.6

چند رشته ای صنعتی

9753

9191

5.8

2

رادیویی

1129

1098

2.7

0

فنی مهندسی

664

648

2.4

2.4

کاشی و سرامیک

1693

2046

20.8

5.7

بیمه

4356

4420

1.5

3.3

منسوجات

1258

1277

1.5

0

مالی

119175

114876

3.6

2.4

ابزار پزشکی

10244

10244

0

0

سایر معادن

10399

12819

23.3

3.7

استخراج نفت

331

363

9.7

1

محصولات چرمی

1979

1979

0

0

سیمان

586

577

1.5

3.2

بانک ها

497

480

3.4

1.6

برق و گاز و اب و بخار

227

252

11

4

اداره بازارهای مالی

70

72

2.8

4.3

اطلاعات و ارتباطات

230

230

0

0

شاخص کل

96289

95227

1.1

1