به گزارش بورس٢۴، نقل از مدیریت پذیرش براساس مصوبه‌ی بورس اوراق بهادار تهران، اوراق صکوک اجاره شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) با نماد «صخابر١٠٢»، به مبلغ ٨٠٠٠ میلیارد ریال، با نرخ سود علی­ الحساب ١۶% سالیانه، به منظور تأمین مالی سرمایه در گردش جهت بازپرداخت بدهی، درج شد. براساس این گزارش از این تاریخ (بیست و ششم اردیبهشت ماه ١٣٩٧) اوراق صکوک اجاره شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) با نماد « صخابر١٠٢،SEKHABER١٠٢) )» در فهرست نرخ‌های بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار تهران درج ‌گردید. این اوراق ۴ ساله و مواعد پرداخت سود آن هر ٣ ماه یکبار است. متعهدپذیره­ نویس و بازارگردان اوراق تامین سرمایه لوتوس پارسیان می ­باشد. ضمانت این اوراق وثیقه سهام شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) به تعداد ٧٠١٧١٣٣۵٠ سهم به قیمت ١٧١٠١ ریال (میانگین ۶ ماهه قیمت اوراق بهادار تا تاریخ ٢٣/١٢/٩۶) و اوراق سهام شرکت مخابرات ایران به تعداد ۵۶٨١٣١٣٢٨٢ سهم به قیمت ٢٢۵٣ ریال (میانگین ۶ ماهه قیمت اوراق بهادار تا تاریخ بیست و سوم اسفند ٩۶) می باشد.

به گزارش بورس۲۴ ، نقل از مدیریت پذیرش براساس مصوبه‌ی بورس اوراق بهادار تهران، اوراق صکوک اجاره شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) با نماد «صخابر102»، به مبلغ 8000 میلیارد ریال، با نرخ سود علی­ الحساب 16% سالیانه، به منظور تأمین مالی سرمایه در گردش جهت بازپرداخت بدهی، درج شد.
براساس این گزارش از این تاریخ (بیست و ششم اردیبهشت ماه 1397) اوراق صکوک اجاره شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) با نماد « صخابر102،SEKHABER102) )» در فهرست نرخ‌های بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار تهران درج ‌گردید.
این اوراق 4 ساله و مواعد پرداخت سود آن هر 3 ماه یکبار است. متعهدپذیره­ نویس و بازارگردان اوراق تامین سرمایه لوتوس پارسیان می ­باشد. ضمانت این اوراق وثیقه سهام شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) به تعداد 701713350 سهم به قیمت 17101 ریال (میانگین 6 ماهه قیمت اوراق بهادار تا تاریخ 23/12/96) و اوراق سهام شرکت مخابرات ایران به تعداد 5681313282 سهم به قیمت 2253 ریال (میانگین 6 ماهه قیمت اوراق بهادار تا تاریخ بیست و سوم اسفند 96) می باشد.