بورس ٢۴ : بازار سهام هفته چهارم اردیبهشت ماه را با امیدواری بیشتری دنبال کرد ، هفته ای که اخبار مربوط به پایبندی چین ، روسیه و اروپایی ها به برجام و مذاکرات و رایزنی های ظریف وزیر امور خارجه در آن به طور جدی دنبال می شد. رونق نسبی بازار سهام در هفته معاملاتی سپری شده اثر خود را در متغیر ارزش معاملات خرد روزانه نشان داد تاجایی که ١٣۵ میلیارد تومان معامله خرد در این پروسه زمانی به ثبت رسیده ، یعنی ٩٠ درصد بیشتر از هفته دوم اردیبهشت. این متغیر ورود نقدینگی و گردش پول فعالان حقیقی بازار سرمایه را نشان می دهد و می تواند به معنی بازگشت خریداران خرد به بورس باشد...

بورس۲۴ : بازار سهام هفته چهارم اردیبهشت ماه را با امیدواری بیشتری دنبال کرد ، هفته ای که اخبار مربوط به پایبندی چین ، روسیه و اروپایی ها به برجام و مذاکرات و رایزنی های ظریف وزیر امور خارجه در آن به طور جدی دنبال می شد.

رونق نسبی بازار سهام در هفته معاملاتی سپری شده اثر خود را در متغیر ارزش معاملات خرد روزانه نشان داد تاجایی که 135 میلیارد تومان معامله خرد در این پروسه زمانی به ثبت رسیده ، یعنی 90 درصد بیشتر از هفته دوم اردیبهشت.

این متغیر ورود نقدینگی و گردش پول فعالان حقیقی بازار سرمایه را نشان می دهد و می تواند به معنی بازگشت خریداران خرد به بورس باشد.

جدول زیر وضعیت ارزش معاملات خرد بازار سهام در هفته چهارم اردیبهشت ماه را نشان می دهد.

ارزش معاملات سال 1397

ارزش کل معاملات بورس و فرابورس بانضمام اوراق مشارکت

ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس

هفته اول فروردین

1.108 میلیارد تومان

هفته اول فروردین

321 میلیارد تومان

هفته دوم فروردین

345 میلیارد تومان

هفته دوم فروردین

154 میلیارد تومان

هفته سوم فروردین

1.958 میلیارد تومان

هفته سوم فروردین

722 میلیارد تومان

هفته چهارم فروردین

1.078 میلیارد تومان

هفته چهارم فروردین

331 میلیارد تومان

هفته اول اردیبهشت

1.502 میلیارد تومان

هفته اول اردیبهشت

430 میلیارد تومان

هفته دوم اردیبهشت

1.422 میلیارد تومان

هفته دوم اردیبهشت

348 میلیارد تومان

هفته سوم اردیبهشت

2.275 میلیارد تومان

هفته سوم اردیبهشت

608 میلیارد تومان

هفته چهارم اردیبهشت

1.810 میلیارد تومان

هفته چهارم اردیبهشت

676 میلیارد تومان