حذف موقت بازار ارز از اقتصاد ایران؛ مگه میشه، مگه داریم، ما؟! این روزهای بازار ارز در همه دوران فعالیت این بازار بی‌ سابقه بوده است. همه صرافی‌ های میدان و خیابان فروسی و منوچهری هیچ گونه معامله ارزی انجام نمی‌ دهند و در هیچ یک از صرافی‌ ها متقاضی خرید ارز دیده نمی‌ شود...

بورس۲۴ : همه صرافی‌ های میدان و خیابان فروسی و منوچهری هیچ گونه معامله ارزی انجام نمی‌ دهند و در هیچ یک از صرافی‌ ها متقاضی خرید ارز دیده نمی‌ شود.

این روزهای بازار ارز در همه دوران فعالیت این بازار بی‌ سابقه بوده است. 

از میدان فروسی تا خیابان منوچهری و پاساژ افشار بدون استثنا همه صرافی‌ها برگه سفیدی با این عنوان روی شیشه صرافی خود نصب کرده‌ اند: «بر اساس بخشنامه بانک مرکزی تا اطلاع ثانونی خرید و فروش ارز نداریم.»

همه صرافی‌ ها خلوت و بدون مشتری است و فقط یکی دو نفر فروشنده در پشت پیشخوان نشسته‌ اند و به قول معروف پشه می‌ پرانند. تابلوهای درج قیمت هم همچنان خاموش است.

هر چند ده متر یک مامور نیروی انتطامی ایستاده است و قدم می‌زند و چند ماشین پارک شده پلیس در کنار خیابان مشاهده می‌‌ شود.

اما در این میان برخی دلالان سیّار ارز نرخ خرید و فروش می‌ دهند. دلار 5500 تومان و یورو 6700 تومان. البته در این شرایط دیگر خیلی آرامتر از قبل دلار، دلار می‌ گویند.

با توجه به تعاریف علمی ماهیت بازار، شاید بتوان گفت در وضعیت فعلی دیگر بازاری به نام بازار ارز در اقتصاد ایران وجود ندارد و یا بازار دیگر بازار ارز دیگر نیست.

بانک مرکزی سهمیه‌ هایی برای فروش ارز به متقاضیان واقعی در نظر گرفته اما با توجه به محدود بودن این سهمیه‌ ها، متقاضی واقعی باز هم مجبور به خرید ارز به نرخ غیر رسمی از بازار غیر رسمی است.

منبع: فارس