به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا در خصوص کاهش سود هر سهم از ١٣٣ به ٨۵ ریال توضیح داد: کاهش سود شرکت ناشی عدم فروش سهام شرکتهای سایپا(بعلت وثیقه بودن) ، انفورماتیک ایران و لیزینگ رایان سایپا می باشد