رسیدن به سطوح بالاتر از ٢٣٠٠ دلار از نکات قابل توجه در این صنعت است که می­تواند بر روند سودآوری شرکت..

بورس۲۴ : ایرالکو برای روز جاری به عرضه شمش و بیلت شرکت در بورس کالا اقدام کرد، قیمت پایه برای این دو محصول به ترتیب 100557 ریال و 106954 ریال در نظر گرفته شده بود. تقاضای بالا برای شمش آلومینیوم ایران منجر به رقابت قیمتی شد و در نهایت عرضه 1000 تن از این محصول با میانگین قیمت 102745 ریال (رشد 2.2 درصدی نسبت به نرخ پایه) معامله شد. در خصوص بیلت نیز معامله 500 تن از این محصول با متوسط نرخ 106967 ریال رقم خورد.

لازم به ذکر است بر اساس آخرین گزارش عملکرد ایرالکو برای اسفند 96 افزایش نرخ فروش محصولات نسبت به نرخ بودجه شرایط مناسبی را برای شرکت رقم زد و فروش به طور کامل در 12 ماهه محقق شده است. همچنین رشد قیمت آلومینیوم در بازارهای جهانی طی یک هفته گذشته و رسیدن به سطوح بالاتر از 2300 دلار از نکات قابل توجه در این صنعت است که می­ تواند بر روند سودآوری شرکت موثر واقع شود.