دروغ است / چه ارتباطی دارد! / تکذیب می کنیم یک مقام مسئول در سازمان غذا و دارو، افزایش قیمت دارو به ویژه داروهای بیماران خاص را به دلیل نوسانات قیمت ارز تکذیب کرد و اظهار داشت: افزایش قیمت دارو، به دنبال نوسانات اخیر قیمت ارز، در یکی دو هفته اخیر، صحت ندارد...

بورس۲۴ : یک مقام مسئول در سازمان غذا و دارو، افزایش قیمت دارو به ویژه داروهای بیماران خاص را به دلیل نوسانات قیمت ارز تکذیب کرد و اظهار داشت: افزایش قیمت دارو، به دنبال نوسانات اخیر قیمت ارز، در یکی دو هفته اخیر، صحت ندارد. 

کیانوش جهانپور مدیر کل روابط عمومی سازمان غذا و دارو، ادامه داد:در باره شایعاتی پیرامون افزایش قیمت دارو به دلیل نوسانات ارز، من می گویم، هر گونه تغییر قیمتی به روال گذشته و طبق مصوبات کمیسیون قیمت‌ گذاری انجام شده و خواهد شد.

وی افزود: قیمت دارو، تابع قیمت‌ گذاری، کمیسیون قیمت ‌گذاری سازمان غذا و دارو است و به همین دلیل، بازار نمی‌ تواند قیمت دارو را تعیین کند، قیمت‌ ها و هر گونه تغییرات متعلق به مصوبات قبلی کمیسیون قیمت‌ گذاری است و ارتباطی با نوسانات ارزی اخیر ندارد و ساخت و ورود داروهای فعلی موجود در بازار هم از قبل از تحولات اقتصادی اخیر بوده است.

منبع: ایرنا