بیراهه نرو خلبان روزنامه شرق نوشت: بازی ارزی کماکان ادامه دارد. راهکارهای مورد نظر دولت برای مهار قیمت‌ ها و کنترل بازار سیاه، چندان تاکنون اثربخش نبوده و بازار هم از آن تبعیت نکرده است. وحید محمودی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در این باره می گوید، کلید افزایش نرخ ارز از اولین اظهار نظرهای وزیر اقتصاد کنونی آغاز شد. آن زمان که تأکید کرد، نرخ سود بانکی زیاد است و باید آن را کاهش داد؛ پیامی که از زبان این مقام مسئول به بازار منعکس شد، نتیجه اش نا اطمینانی بین فعالان اقتصادی و حرکت نقدینگی سوی بازار ارز بود که...

روزنامه شرق نوشت: بازی ارزی کماکان ادامه دارد. راهکارهای مورد نظر دولت برای مهار قیمت‌ ها و کنترل بازار سیاه، چندان تاکنون اثربخش نبوده و بازار هم از آن تبعیت نکرده است. 

وضعیت بحرانی کنونی از دید برخی کارشناسان، نیارمند فرماندهی اقتصادی بود که در دولت دوازدهم به دلیل نامشخص، تضعیف ‌شده و نتوانسته وضعیت را در حالت نرمال قرار دهد.

وحید محمودی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، در گفت‌ و گوییبا «شرق»، معتقد است: «داخل کشور وحدت فرماندهی در حوزه مدیریت اقتصادی نداریم و هر کسی حرف خودش را می‌ زند.

او گفته: یک‌ بار می‌ گوییم اقتصاد مقاومتی است و فرمانده‌ اش هم آقای جهانگیری است و یک ‌بار او را از گردونه تأثیر گذاری و مدیریت اقتصادی خارج می‌ کنیم. معاون اقتصادی، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، سازمان مدیریت، دستیار ویژه رئیس‌ جمهور و افراد مختلفی در سیستم در حوزه اقتصادی هستند، اما وحدت فرماندهی نیست. در شرایطی که بحران‌ ها و محدودیت وجود دارد، امر فرماندهی بیشتر خودش را نشان می‌ دهد.

او ادامه داد: این شاید اشتباه بود که آقای جهانگیری را از این عرصه خارج کردند».

محمودی معتقد است، کلید افزایش نرخ ارز از اولین اظهار نظرهای وزیر اقتصاد کنونی آغاز شد. آن زمان که تأکید کرد نرخ سود بانکی زیاد است و باید آن را کاهش داد، پیامی که از زبان این مقام مسئول به بازار منعکس شد، نا اطمینانی بین فعالان اقتصادی و حرکت نقدینگی سوی بازار ارز بود.

همچنین او تأکید می‌ کند برای دولت هم چندان ناخوشایند نبود که نرخ ارز برای جبران کسری بودجه با افزایش رو به‌ رو شود، اما افسار این حمایت پنهان، پس از سال جدید، از دست دولت در رفت.

به گفته این اقتصاددان زمان، زمان سختی است: «از طرفی یک‌ سری چالش‌ های نهادی و ساختاری در اقتصادمان داریم و از طرف دیگر، امسال شاهد اتفاقاتی مانند فعال‌ شدن مثلث ترامپ- نتانیاهو - بن‌ سلمان یا بحث خروج از برجام و استقرار تیم امنیت ملی ترامپ هستیم که به همراه سایر مسائل، همایندی چالش‌ ها و هم‌‌ برآیندی چالش‌ ها را شکل داده است.

به گفته او در واقع سال ٩٧ سال همایندی و هم‌ برآیندی چالش‌ هاست و اثر سینرژتیکی که روی هم می‌ گذارند، نگرانی را مضاعف می‌ کند». با این همه او به دولت توصیه می‌ کند که در شرایط کنونی به اصلاح تیم اقتصادی‌ اش روی ‌‌آورد و برای پس از آن فکری به حال برنامه‌ ریزی برای حل این بحران کند و با اتمام دوره ریاست سیف بر بانک مرکزی، به فکر انتخاب رئیس کل بانک مرکزی هماهنگ با شرایط بحرانی کنونی باشد.

منبع: روزنامه شرق