مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک از تضمین ٨۵ درصدی اصل و سود تسهیلات در مناطق محروم خبر داد.

به گزارش بورس۲۴ ؛ محمد حسین مقیسه اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که درصنایع کوچک همه کشور‌ها دیده می‌شود، مشکل تامین نقدینگی برای ایجاد واحد تولیدی ویا سرمایه در گردش برای فرایند تولید آنهاست.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک افزود: فعالان صنعتی برای ایجاد و تکمیل طرح خود ،تمام نقدینگی و دارایی خود را هزینه می کنند و وقتی به بانک‌ها و موسسات مالی برای دریافت تسهیلات مراجعه می‌کنند توان تامین وثیقه مورد نیاز از سیستم بانکی را ندارند.این مشکل در بسیاری از کشور‌ها و حتی کشور‌های توسعه یافته وجود دارد.

وی افزود: در دنیا برای برون رفت از این مشکل، صندوق‌هایی به نام صندوق ضمانت تاسیس شده است تا با سهولت بیشتر نسبت به نظام بانکی، وثیقه‌های مورد نظر از صنایع کوچک دریافت و برای آنان ضمانت نامه صادر شود.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک گفت: این ضمانت نامه‌ها در حقیقت جایگزین وثیقه برای بانک‌هاست و سیستم بانکی به اعتبار این ضمانت نامه‌ها، تسهیلات را در اختیاز صنایع کوچک قرار می‌دهد.

وی بیان کرد:اکنون انواع ضمانت نامه‌های اعتباری و پیمانکاری باشرایط آسان برای فعالان صنایع کوچک صادر می‌شود.

مقیسه گفت: بر اساس اساسنامه این صندوق، به هر واحد صنعتی کوچک تا سقف ۳۰ میلیارد ریال که معادل ۷۰ درصد اصل و سود تسهیلات باشد، ضمانت نامه صادر می‌شود.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک گفت: در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته تا ۸۵ درصد اصل و سود تسهیلات ضمانت می‌شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران