شاخص بورس در پایان فروردین ۹۶ در مقایسه با پایان اسفند ۹۵ به میزان ۱۴۲۱ واحد برابر با ۸،۱ درصد افزایش یافت و از ۷۷۲۳۰ واحد به ۷۸۶۵۱ واحد رسید.

به گزارش بورس۲۴ ، طی ۱۷ روزکاری فروردین ۹۶، ارزش معاملات در مقایسه با پایان اسفند ۹۵،۵۴ درصد کاهش یافت و از ۸۱۱۵۳ میلیارد ریال به ۳۷۵۳۸ میلیارد ریال رسید.

همچنین حجم سهام معامله شده از ۳۵۹۴۳ میلیون سهم به ۱۶۴۵۰ میلیون سهم معادل ۵۴ % کاهش یافت.

از ابتدای سال تا کنون متوسط روزانه حجم و ارزش معاملات بازار اول و دوم به ترتیب برابر با ۹۴۵ میلیون سهم و ۱۹۲۹ میلیارد ریال بوده است.

در فروردین ۹۶، دفعات معاملات سهام برابر با ۲۱ درصد در مقایسه با پایان اسفند ۹۵ افزایش یافت و از ۱۰۴۷۳۷۸ هزار دفعه به ۱۲۷۲۴۹۷ هزار دفعه رسید

شاخص بورس در پایان فروردین ۹۶ در مقایسه با پایان اسفند ۹۵ به میزان ۱۴۲۱ واحد برابر با ۸،۱ درصد افزایش یافت و از ۷۷۲۳۰ واحد به ۷۸۶۵۱ واحد رسید.

ارزش بازار در پایان فروردین ۹۶ در مقایسه با پایان اسفند ۹۵ به میزان ۶۳۰۳۶ میلیارد ریال برابر با ۲ درصد افزایش یافت و از ۳۲۲۰۳۷۴ میلیارد ریال به ۳۲۸۳۴۱۰ میلیارد ریال رسید.

براساس معاملات خرد و بلوک، در این ماه ارزش سهام خریداری شده‌ی اشخاص حقوقی در حدود ۹۵۶۹ میلیارد ریال و معادل ۳۱ درصد از کل خرید‌ها بود، در حالی که ارزش سهام فروخته شده‌ی آن‌ها ۱۰۰۲۸ میلیارد ریال و در حدود ۳۲ درصد از کل فروش‌ها بود. بر این اساس دراین ماه سرمایه گذاری خالص اشخاص حقوقی به میزان ۴۵۹ میلیارد ریال شد.

در عین حال میزان خرید و فروش سهام اشخاص حقیقی به ترتیب ۶۸ و ۶۷ درصد از ارزش خرید وفروش بود.

منبع: میزان