در راستای تکمیل و بهره برداری از طرح توسعه در دست اجرا که حدود ٧٣ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، هیئت مدیره شرکت با توجه به عدم اعطای تسهیلات مصوب بانکی، با تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه و تایید حسابرس در نظر دارد تا پیشنهاد افزایش سرمایه را به میزان ٢٨٣ درصد از محل سود انباشته، مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران ارائه نماید که در صورت موافقت صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق العاده آتی، میزان سرمایه شرکت از رقم ٢٠٨ میلیارد ریال به میزان ٨٠٠ میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار بورس۲۴ ؛ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان کارون با حضور اکثریت سهامداران، اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، نماینده سازمان بورس و بازرس قانونی تشکیل شد.

مدیرعامل گزارش خود را می خواند

در ابتدای این جلسه ذوالفقاری مدیرعامل شرکت گزارشی کوتاه از هیئت مدیره را قرائت کرد و گفت: شرکت سیمان کارون در صنعتی فعالیت می کند که با مشکلات زیادی رو به رو است. در سال 1395 تولید کلینکر کشور براساس اطلاعات ارائه شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بالغ بر 58 میلیون تن گزارش شده است و تولید سیمان معادل 55 میلیون تن بوده است. همچنین در سال مورد گزارش مصرف سرانه سیمان کشور 7.2 کیلوگرم برای هر نفر براورد شده است که کل مصرف کشور حدود 58 میلیون است. صادرات سیمان در سال 95 15 میلیون تن بوده که رتبه اول خاورمیانه را به جهت صادارت کسب کرده است.

وی ادامه داد: با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد که نهایتا منجر به کاهش مصرف سیمان در کشور شده، استراتژی شرکت سیمان کارون حفظ مشتریان و عاملین توزیع و مصرف کنندگان عمده سیمان است. این موضوع نیز از طریق افزایش کیفیت و تنوع تولیدی صورت می گیرد.

وی با اشاره به برنامه های آتی هیئت مدیره گفت: در راستای تکمیل و بهره برداری از طرح توسعه در دست اجرا که حدود 73 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، هیئت مدیره شرکت با توجه به عدم اعطای تسهیلات مصوب بانکی، با تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه و تایید حسابرس در نظر دارد تا پیشنهاد افزایش سرمایه را به میزان 283 درصد از محل سود انباشته، مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران ارائه نماید که در صورت موافقت صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق العاده آتی، میزان سرمایه شرکت از رقم 208 میلیارد ریال به میزان 800 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

گزارش حسابرس قرائت شد

در ادامه جلسه رویا مهدی زاده بازرس قانونی گزارش حسابرس را قرائت کرد و اظهار نظر مشروط نسبت به صورت های مالی ارائه شد.

برخوردار رئیس مجمع و نماینده سهامدار عمده در پاسخ به بند حسابرس در خصوص بند 4 حسابرس گفت: حسابرس در این بند عنوان کرده که هزینه های بهره به سود و زیان برود، با توجه به اینکه وضعیت پروژه و طرح توسعه شرکت مشخص نیست نمی توانیم این کار را انجام دهیم، جلسات زیادی با بانک در این خصوص برگزار شده و موافقت شده تا به سیمان کارون تسهیلات مصوب را بدهند، پیشرفت کار این پروژه 73 درصد بوده و امیدواریم هر چه سریعتر تکلیف آن مشخص شود.

وی ادامه داد: این طرح توسعه منجر به کاهش هزینه های ثابت و بهای تمام شده، افزایش ظرفیت کارخانه از میزان تولید روزانه 3000 تن به 6500 تن و رشد بازده داخلی به اندازه 22 درصد خواهد شد. هزینه پروژه براساس گزارش طرح توجیهی با احتساب سرمایه در گردش بالغ بر 2031531 میلیون ریال پیش بینی شده که می تواند مورد بازبینی قرار گیرد.

وی در خصوص بند مربوط به مالیات گفت: مذاکراتی با اداره مالیاتی در خصوص میزان مالیات انجام شده که بخشی از آن بخشیده شده و برای ادامه مالیات نیز مذاکرات ادامه دارد. مشکل صنعت سیمان مازاد تولید بوده و تعداد کارخانجات تولیدی بسیار رشد کرده اند که این میزان به صرفه نیست.

برخوردار در خصوص بند مربوط به گارانتی تجهیزات و در پاسخ به سوال سهامداران گفت: گارانتی تجهیزات به پایان رسیده، این گارانتی دو ساله بوده است. اقدامات لازم در این خصوص انجام خواهد شد.

وی خبر داد: دو ماهه پایانی سال فروش خوبی نصیب شرکت شده است و این روند می تواند ادامه پیدا کند.

این مجمع سودی برای تقسیم نداشت.