پروژه های هلدینگ میدکو، فولاد، سنگ آهن و کاتد نیز به خوبی پیش می روند مجمع امروز شرکت سرمایه گذاری پارس آریان با حضور ٩۴.٣۴ درصد سهامداران برگزار شد و...