١١ هزار میلیارد تومان پول رفت!؟

بورس۲۴ : همزمان با آغاز انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی با نرخ سود 20 درصد که از 28 بهمن ماه سال جاری آغاز شد بسیاری از سرمایه گذاران اقدام به خروج سرمایه خود از صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت کردند. زیرا میانگین بازدهی این صندوق های سرمایه گذاری حدود 18 تا 19 درصد است و این مساله موجب جذابیت گواهی های سپرده 20 درصدی در میان سرمایه گذاران شد.

عقبگرد 11 هزار میلیارد تومانی صندوق ها

از میان 72 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت حدود 80 درصد از منابع در اختیار 20 صندوق است. بررسی میزان ابطال واحدهای سرمایه گذاری این صندوق ها نشان می دهد از 28 بهمن ماه تا کنون بیش از 11 هزار و 324 میلیارد تومان سرمایه از این 20 صندوق بزرگ خارج شده است.

در این میان بیشترین میزان خروج منابع از صندوق های سرمایه گذاری با درآمد یکم کارگزاری بانک کشاورزی، مشترک آتیه نوین و نگین رفاه صورت گرفته است. این سه صندوق از 28 بهمن ماه تاکنون جمعا با 5 هزار و 193 میلیارد تومان خروج منابع مواجه شده اند. صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی با 2 هزار و 754 میلیارد تومان، مشترک آتیه نوین هزار و 307 میلیارد تومان و نگین رفاه هزار و 101 میلیارد تومان ابطال داشتند.

پس از آن ها صندوق های توسعه تعاون سپاه با 948 میلیارد تومان، ارزش آفرینان دی با 722 میلیارد تومان و اندوخته پایدار سپهر با 721 میلیارد تومان بیشترین میزان ابطالی را داشتند.

اما نکته جالب این که در این فاصله زمانی برخی از صندوق ها نه تنها کاهش NAV نداشتند بلکه با افزایش خالص ارزش دارایی ها نیز مواجه شده اند. در بازه زمانی اعلام شده خالص ارزش دارایی های صندوق های سرمایه گذاری لوتوس پارسیان، ره آورد آباد مسکن و کوثر یکم به ترتیب 418 میلیارد تومان، 276 میلیارد تومان و 255 میلیارد تومان افزایش یافته است.

ردیف نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود
پیش بینی شده(%)
ارزش خالص دارایی های صندوق
در تاریخ 28 بهمن 96 (میلیون ریال)
تاریخ آخرین اطلاعات
دریافت شده
ارزش خالص هر واحد
سرمایه گذاری (NAV)(ریال)
خالص ارزش دارایی صندوق
(میلیون ریال)
میزان ابطال
(میلیون ریال)
1 گنجینه زرین شهر 15 293,502,184 1396/12/19 1,009,105 289,579,171 -3,923,013
2 یکم کارگزاری بانک کشاورزی 16 201,756,838 1396/12/21 1,006,413 173,914,488 -27,842,350
3 لوتوس پارسیان 17 147,044,075 1396/12/21 1,014,224 151,225,119 4,181,044
4 ره آورد آباد مسکن 15 138,864,532 1396/12/21 1,002,958 141,626,043 2,761,511
5 با درآمد ثابت کوثریکم 19 84,315,225 1396/12/20 1,007,955 86,874,065 2,558,840
6 مشترک آتیه نوین 16 93,821,658 1396/12/19 1,002,449 80,742,543 -13,079,115
7 گسترش فردای ایرانیان 20 58,211,456 1396/12/21 1,003,614 53,936,998 -4,274,458
8 ارزش آفرینان دی 17.2 60,262,450 1396/12/21 1,003,345 53,034,066 -7,228,384
9 نگین رفاه 15 49,129,921 1396/12/21 1,009,834 38,112,227 -11,017,694
10 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان 20 38,966,523 1396/12/21 1,009,530 37,163,653 -1,802,870
11 بانک ایران زمین 16 30,059,357 1396/12/19 1,010,537 25,308,417 -4,750,940
12 گنجینه امید ایرانیان 17 30,014,810 1396/12/21 1,002,891 25,157,333 -4,857,477
13 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 18 29,586,519 1396/12/21 1,001,663 24,499,904 -5,086,615
14 توسعه تعاون صبا 15 33,943,092 1396/12/21 1,010,415 24,461,795 -9,481,297
15 مشترک یکم ایرانیان 15 24,305,183 1396/12/21 1,003,140 20,185,184 -4,119,999
16 اندوخته پایدار سپهر 10 26,971,431 1396/12/21 1,009,206 19,758,611 -7,212,820
17 بانک گردشگری 0 24,995,105 1396/12/21 1,011,221 18,355,640 -6,639,465
18 مشترک اندیشه فردا 16 21,237,514 1396/12/21 1,011,885 16,077,892 -5,159,622
19 سرمایه گذاری اوج ملت 18 17,672,948 1396/12/21 1,010,356 12,140,260 -5,532,688
20 آرمان کارآفرین 17 9,893,836 1396/12/21 1,011,527 9,155,262 -738,574
22 اندوخته ملت 17 12,942,784 1396/12/21 1,009,781 8,419,252 -4,523,532
23 قابل معامله اعتماد آفرین پارسیان (ETF) 0 8,334,596 1396/12/21 19,362 8,230,854 -103,742
24 مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 15 6,924,695 1396/12/21 1,012,939 7,634,735 710,040
25 اندوخته توسعه صادرات آرمانی 15 7,638,976 1396/12/21 1,003,028 7,574,610 -64,366
26 امین انصار 18 9,795,913 1396/12/21 1,000,423 7,352,850 -2,443,063
27 امین آشنا ایرانیان 20 7,795,905 1396/12/19 1,014,355 6,584,240 -1,211,665
28 پیروزان 17 9,562,236 1396/12/21 1,003,020 5,892,437 -3,669,799
29 اندیشه زرین پاسارگاد 15 8,930,777 1396/12/21 1,010,748 4,926,224 -4,004,553
30 پارند پایدار سپهر (ETF) 0 2,255,365 1396/12/21 9,952 4,721,955 2,466,590
31 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 20 4,733,277 1396/12/21 1,010,626 4,167,734 -565,543
32 امین یکم فردا (ETF) 0 3,654,663 1396/12/21 10,105 3,537,589 -117,074
33 مشترک سپهر تدبیرگران 20 3,632,409 1396/12/21 1,003,404 3,526,387 -106,022
34 نگین سامان 16.5 4,767,765 1396/12/21 1,010,356 3,319,849 -1,447,916