به گزارش بورس ٢۴، حقوقی ها امروز با معاملات بسیار پرحجمی مواجه و خریدهای قابل توجهی انجام دادند. امروز بیمه مرکزی همچنان خریدهای سنگین و حمایتی خود را از سهام سرمایه گذاری خوارزمی ادامه داد. اما این روزها سرمایه گذاری پیشرو سهامدار عمده حفاری شمال حتی پس از افت قیمتی شدید سهام این شرکت باز هم فروشنده است.