به گزارش بورس ٢۴، امروز حقوقی ها اقدام به افزایش خریدهای خود در بازار کرده که در صورت ادامه یافتن شرایط فعلی خود می تواند نشانه مثبتی برای بازار تلقی شود. امروز امروز هم خرید های سرمایه گذاری صنعت و معدن در نماد ایران خودرو به صورت سنگین ادامه داشت. اما این روزها شاهد خریدهای روزانه سهام پست بانک توسط بیمه دی در بازار هستیم.