به گزارش کدال نگر بورس٢۴، بانک پارسیان به دلیل شفاف سازی در خصوص آخرین وضعیت بانک بک گام دیگر به بازگشایی نمادش نزدیک تر شد.