قرار است طرح ٩٠٠ میلیون یورویی آهن و فولاد گل گهر از فاینانس اوبر بانک و با پشتیبانی بیمه دولتی اتریش، استفاده کند. این بانک اتریشی در پاییز امسال یک میلیارد یورو برای پروژه های ایران تخصیص داد و اکنون گل گهر در آستانه جذب آن است. قرارداد اوبر بانک اتریش با بانک های کارآفرین، سامان، پاسارگاد، رفاه کارگران، ملت، تجارت، ملی ایران، صنعت و معدن، اقتصاد نوین، سپه، توسعه صادرات، خاورمیانه، کشاورزی و پارسیان منعقد شده است...

بورس۲۴ : امروز سفیر اتریش برای پروژه 900 میلیون یورویی شرکت گل گهر میهمان آن شرکت بود. دکتر اشتفان شولز در سفری که به سیرجان داشت از طرح های توسعه ای شرکت معدنی و صنعتی گل گهر دیدن کرد و جلسه ای نیز با مدیر عامل و مدیران ارشد این شرکت برگزار کرد. حضور این مقام اتریشی در گل گهر در جهت تسهیل برای دریافت وام از اوبر بانک اتریش است.
قرار است طرح 900 میلیون یورویی آهن و فولاد گل گهر از فاینانس اوبر بانک و با پشتیبانی بیمه دولتی اتریش، استفاده کند. این بانک اتریشی در پاییز امسال یک میلیارد یورو برای پروژه های ایران تخصیص داد و اکنون گل گهر در آستانه جذب آن است.
قرارداد اوبر بانک اتریش با بانک های کارآفرین، سامان، پاسارگاد، رفاه کارگران، ملت، تجارت، ملی ایران، صنعت و معدن، اقتصاد نوین، سپه، توسعه صادرات، خاورمیانه، کشاورزی و پارسیان منعقد شده است.

منبع : minebusinesstoday