او دیگر نباید در این وزارتخانه کار کند، نباید بگذاریم نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: کارنامه کاری وزیر راه و شهرسازی آغشته به خون کسانی است که قربانی بی‌ تدبیری وی شده‌ اند و...

بورس۲۴ : نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: کارنامه کاری وزیر راه و شهرسازی آغشته به خون کسانی است که قربانی بی‌ تدبیری وی شده‌ اند.

قاضی پور ادامه داد: با نگاه به این کارنامه خون‌ آلود نباید اجازه بدهیم، آقای آخوندی در این وزارتخانه به کار خود ادامه دهد.

منبع: فارس