عصر امروز جلسه تعیین تکلیف قطعی اختلاف نظر پیش آمده بین تولیدکنندگان زغال سنگ و شرکت ذوب آهن در خصوص تاریخ اعمال نرخ های جدید با حضور شرکت ذوب آهن اصفهان، انجمن زغال سنگ ایران و شرکت سرمایه گذاری صدر تامین برگزار شد. گزارش خبرنگار بورس ٢۴ حاکی از آن است :دقایقی پیش این جلسه خاتمه یافت و بر اساس آن توافق شد تا قیمت ۵١٠ هزار تومان در هر تن زغال سنگ از تاریخ یکم مهر ماه سال جاری اعمال شود...

بورس۲۴ : عصر امروز جلسه تعیین تکلیف قطعی اختلاف نظر پیش آمده بین تولیدکنندگان زغال سنگ و شرکت ذوب آهن در خصوص تاریخ اعمال نرخ های جدید با حضور شرکت ذوب آهن اصفهان، انجمن زغال سنگ ایران و شرکت سرمایه گذاری صدر تامین برگزار شد.

گزارش خبرنگار بورس۲۴ حاکی از آن است :دقایقی پیش این جلسه خاتمه یافت و بر اساس آن توافق شد تا قیمت 510 هزار تومان در هر تن زغال سنگ از تاریخ یکم مهر ماه سال جاری اعمال شود.

سعید صمدی دبیر انجمن زغال سنگ ایران به خبرنگار بورس۲۴ اعلام کرد: بر مبنای این توافق مقرر شد تا کلیه صورت حساب های زغال سنگ تحویلی به کارخانه ذوب آهن اصفهان از ابتدای مهر ماه سال 96 بر مبنای هر تن 510 هزار تومان محاسبه و در حساب های ذوب آهن و شرکت های فروشنده اعمال شود.

بدین ترتیب انجمن زغال سنگ و فعالان این حوزه سرانجام موفق شدند تا بر اساس آنچه که در جلسه دو ماه قبل مصوب شده بود افزایش نرخ 13 درصدی زغال سنگ را از ابتدای نیمه دوم امسال اعمال کنند.