به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی اعلام داشت شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان به عنوان برنده مزایده واگذاری ۶٧ درصد سهام شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی تعیین گردید.