حدود ١٠ کارخانه جدید به مدار تولید وارد خواهند شد / بدهی ١٧ میلیارد تومانی تامین اجتماعی نیز به زیر یک میلیارد تومان تقلیل خواهد یافت مجمع عادی به طور سالانه شرکت سیمان شمال با حضور بیش از ٧٩ درصد از سهامداران تشکیل جلسه داد. علی اکبر صفریان مدیر عامل سیمان شمال در خصوص عملکرد سال مالی ٩٦ مجموعه گفت: امسال ١٣٤ ریال در ابتدای سال مالی پیش بینی شد، که در پایان دوره این عدد به ١٧٩ ریال رسیده است و...