با متوسط نرخ ارز ۴۵٠٠٠ ریالی، نرخ فروش خالص برای این شرکت ها به بیش از ١٢٠٠٠ ریال خواهد رسید...

نرخ فروش در جدول، ریال به ازای هر کیلو

بورس۲۴ : شرکت پتروشیمی خراسان در 11 ماه سال 96 موفق شد به سطح فروش 5042 میلیارد ریالی دست یابد، طی این مدت 558 هزار تن اوره به عنوان محصول کلیدی این شرکت تولید شده که 475 هزار تن آن به فروش رسیده است. باید توجه داشت حدود 77 درصد از ترکیب فروش خراسان را اوره تشکیل می دهد که از این میزان حدود نیمی از اوره تولیدی شرکت صادر می شود و مابقی با نرخ مصوب 6125 ریال برای هر کیلو در داخل به فروش می رسد؛ از این رو تغییرات نرخ اوره می تواند تاثیر قابل توجهی بر درآمد شرکت داشته باشد. این در حالی ست که چندی پیش حکم دیوان عدالت اداری برای افزایش نرخ اوره نیز دریافت شد اما مجددا قیمت ها به روال قبل بازگشت و از 1000 تومان احتمالی به 612 تومان رسید.

دیگر اوره ساز کشور، پتروشیمی کرمانشاه در 11 ماهه سال جاری 5243 میلیارد ریال فروش داشته است که ماحصل فروش 3471 میلیارد ریال اوره صادراتی با متوسط نرخ 9032 ریال و همچنین 1353 میلیارد ریال اوره کشاورزی با نرخ مصوب دولتی ست. مطابق با جدول نرخ اوره صادراتی شرکت با روند صعودی همراه بوده است. افزایش قیمت ارز و نرخ جهانی برای این صادرکننده از اهمیت زیادی برخوردار است و می تواند بر سودآوری و افزایش قیمت اثر مستقیم داشته باشد.

لازم به ذکر است که بر اساس گزارش ICIS پیش بینی متوسط قیمت اوره برای سال 2018 در محدوده 280 دلار می باشد که با متوسط نرخ ارز 45000 ریالی، نرخ فروش خالص برای این شرکت ها به بیش از 12000 ریال خواهد رسید که حدود 2 برابر نرخ داخلی تخمین زده می شود.