به گزارش بورس ٢۴، امروز حقوقی ها روز پر کار و شلوغی را پشت سر گذاشته و با معاملات جالبی همراه شدند. امروز سهامداران درصدی سایپا دیزل در اقدامی به فروش سنگین در این نماد روی آوردند. اما بازگشایی فولاد ارفع و صف فروش این نماد معادن و فلزات را دست به کار کرده و این حقوقی از ارفع حمایت خوبی به عمل آورد.