گروه مالی پاسارگاد برای مارکتینگ سهم تلاش می کند / در کشتی سانچی بیمه اتکایی ایرانیان سهمی نداشت مجمع بیمه اتکایی ایرانیان ظهر امروز برگزار شد؛ مدیر عامل این شرکت بیمه ای در این مجمع در سخنانی گفت: شرکت بیمه اتکایی توانسته، رشد حق بیمه اتکایی، قابل قبولی را علی رغم بحران صنعت داشته باشد و...