سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در سخنانی گفت: ربیعی و آخوندی صبح و بعد از ظهر روز سه‌ شنبه (۲۲ اسفند ماه ۹۶) استیضاح می‌ شوند و همچنین جلسه استیضاح وزیر جهاد کشاورزی صبح روز چهارشنبه (۲۳ اسفند ماه ۹۶) برگزار خواهد شد.

بورس۲۴ : سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در سخنانی گفت:ربیعی و آخوندی صبح و بعد از ظهر روز سه‌ شنبه (۲۲ اسفند ماه ۹۶) استیضاح می‌ شوند و همچنین جلسه استیضاح وزیر جهاد کشاورزی صبح روز چهارشنبه (۲۳ اسفند ماه ۹۶) برگزار خواهد شد.

منبع: اقتصاد آنلاین