معاون شرکت بورس: شاهد بودیم، چه کردند، برای افزایش شفافیت در نشست خبری شفا دارو که صبح امروز به دلیل عارضه قلبی مدیر عامل بدون حضور وی برگزار شد نصرتی نماینده اداره کل سرمایه گذاری بانک ملی که به عنوان سهامدار عمده در نشست حضور داشت، در سخنانی گفت: بانک ملی در راستای سیاست های کلان دولت اقدام به عرضه کل سهام بورسی و غیر بورسی خود کرده که...