بورس ٢۴ :سرانجام پس از گذشت یک ماه از خداحافظی حجت اله صیدی از سرمایه گذاری خوارزمی این شرکت بزرگ حاضر در صنعت واسطه گری مالی با حضور چهره ای جدید در سمت مدیریت عامل مواجه شد. بهمن ماه سال جاری بود که حجت اله صیدی ساختمان حوالی بلوار فرهنگ سعادت آباد سرمایه گذاری خوارزمی را به مقصد خیابان سمیه و برج سپهر بانک صادرات ایران رسما ترک کرد و اداره بزرگترین بانک بورس با ۵٨٠٠ میلیارد تومان سرمایه ثبت شده را برعهده گرفت. اما در حالی که در مدت عدم حضور یک ماهه وی در "وخارزم" این مجموعه بدون حضور مدیر عامل و با سرپرست اداره می شد که نهایتا روزگذشته این مجموعه نیز مدیر عامل جدید خود را شناخت. پیگیری های خبرنگار بورس ٢۴ حکایت از آن دارد که حسین سلیمی بر کرسی مدیریت عاملی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی تکیه زده است...

بورس۲۴ :سرانجام پس از گذشت یک ماه از خداحافظی حجت اله صیدی از سرمایه گذاری خوارزمی این شرکت بزرگ حاضر در صنعت واسطه گری مالی با حضور چهره ای جدید در سمت مدیریت عامل مواجه شد.

بهمن ماه سال جاری بود که حجت اله صیدی ساختمان حوالی بلوار فرهنگ سعادت آباد سرمایه گذاری خوارزمی را به مقصد خیابان سمیه و برج سپهر بانک صادرات ایران رسما ترک کرد و اداره بزرگترین بانک بورس با 5800 میلیارد تومان سرمایه ثبت شده را برعهده گرفت.

اما در حالی که در مدت عدم حضور یک ماهه وی در "وخارزم" این مجموعه بدون حضور مدیر عامل و با سرپرست اداره می شد که نهایتا روزگذشته این مجموعه نیز مدیر عامل جدید خود را شناخت.

پیگیری های خبرنگار بورس۲۴ حکایت از آن دارد که حسین سلیمی بر کرسی مدیریت عاملی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی تکیه زده است.

سلیمی متولد سال ١٣٤٠ و دارای رزومه پر باری در انواع فعالیت های اقتصادی و مالی است، وی از سال ٦٥ تا ٧٤ در سازمان حسابرسی فعال بوده است.همچنین از سال٧٤ تا ٨٣کارشناس ارشد مالی و مدیر نظارت بر شرکت های سرمایه گذاری صبا تامین بوده است.

این چهره از سال ٨٥ تا ٨٦ به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره سرمایه گذاری سپه و از سال ٨٦ تا٩٢ در مقام مدیریت عامل شرکت سرمایه گذاری صبا تامین فعالیت کرده است.

او در آخرین پست ها و سمت های خود ریاست هیئت مدیره شرکت زرین معدن آسیا و مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری مدبران هما نیز بوده است.

گفتنی است ، شرکت سرمایه گذاری خوارزمی با سرمایه ١٢٥٠ میلیارد تومان در حوزه های مختلفی از جمله صنعت بانکداری، ساختمان و مسکن، صنایع معدنی، انرژی،فناوری اطلاعات، بازرگانی و بازار سرمایه فعال است، خوارزمی اخیرا جز ١٠٠ شرکت پیشروی کشور و به عنوان ١٠٠ شرکت برتر ایران معرفی شده است.این شرکت سرمایه گذاری مالکیت مستقیم حدود 4 درصدی در بانک صادرات ایران دارد.